Publikacje cyfrowe – doświadczenie czytelnicze, otwartość, zrównoważenie