Esej filmowy jako metodologia analizy rzeczywistości